Rootsi valmisfirma

Firma asutamine ja valmisfirmad Rootsis

Ettevõtte või filiaali asutamine Rootsis on lihtne, sest meie juristid aitavad teil koostada ja esitada kogu vajaliku dokumentatsiooni, kõige aja- ja kuluefektsiivem lahendus on uue Rootsi valmisfirma omandamine. Kõik dokumendid saab vormistada Eestis või meie Stockholmis kontoris, notaris ei ole vajalik käia. Kõik Rootsi firma registreerimisega seotud toimingud teostame meie.

Rootsi valmisfirma (Aktiebolag ehk AB) on registreeritud Rootsi äriregistris, ettevõttel on kehtiv registrikood ja varasem majandustegevus puudub. Pakume tugiteenust ka F-skatt maksuregistreeringu avalduste koostamise ja esitamisega, s.h. tööandjaregistris ja käibemaksukohuslasena registreerimisel. Äriühingu osakapital summas 25 000 SEK on meie poolt juba registreeritud. Osanikuks võib olla nii füüsiline (s.h. Eesti kodanik) kui ka juriidiline isik. Soovi korral saame pakkuda ka filiaali ja uue ettevõtte asutamist Rootsis, s.h. Eesti firma registreerimine Rootsi maksuregistrites. Tasuta päring detailse hinnapakkumise koostamiseks »

Rootsi firma – AB

Rootsi valmisfirma
Hind alates 1980 EUR
Muudatuskanded 5-15 päeva
Maksuregistreeringute esitamine

Firma registreerimine Rootsis

Firma asutamiseks Rootsis on kõige efektiivsem lähenemine uue valmisfirma omandamine, sest kaob vajadus tegeleda pika asutamisprotsessi ning seonduvalt osakapitali sissemaksega – meie oleme kõige eest juba hoolt võtnud. Koostame dokumentatsiooni vastavalt andmetele (dokumendi koopia, uus tegevusala ja kontaktid) ning planeerime kohtumise kas Tallinnas või meie Stockholmi kontoris allkirjastamaks osaniku poolt ostu-müügileping. Juhime tähelepanu, et Rootsis on minimaalselt vajalik ühe juhatuse liikme (styrelseledamot) ja ühe juhatuse asendusliikme (suppleant) määramine, mõlemad isikud peavad omama Euroopa Liidu residentsust, osanikele antud piirangud ei kehti.

Vajadusel koostame ja esitame avaldused ka maksuametile, nt. taotlemaks F-skatt maksuregistreering, käibemaksukohuslaseks registreerimine ja tööandjaregister. Esitame avaldused saadud sisendi baasil Rootsi registritele ning peale kinnitusi teavitame Teid jõustumisest või täiendavatest lisaküsimustest. Lisaks on oluline arvestada, et Rootsis võib kohaliku pangakonto avamine osutuda keeruliseks kui juhatusesse ei kuulu kohalikke residente, lahenduseks on enamasti esmalt väliste fintech pankade kasutamine pangatoiminguteks.

Teie saate Rootsis firma omanikuks lepingu allkirjastamise hetkel. Äriregister menetleb muudatuskandeid (juhatus/kontaktid) keskmiselt 5-15 tööpäeva, maksuamet (maksuregistreeringud) keskmiselt 15-30 tööpäeva. Vajadusel kontakteerub maksuamet uue juhatuse liikmega otse, toetame kogu protsessi vältel. Rootsi äriregistri menetlusprotsessi on osaliselt võimalik jälgida ka Internetis, seega olete protsessiga alati kursis.

Tegevused

Esmalt, võtke meiega ühendust

Kaardistame Teie eesmärgid ja ootused ning pakume võimalikud lahendused. Esmane konsultatsioon äriühingu ülesseadmiseks koos hinnapakkumisega on tasuta.

Seejärel teostame vajalikud toimingud

Koostame juriidilise dokumentatsiooni ning teostame vajalikud vormistused ja allkirjastamised. Juhime projekti algusest lõpuni kuni Rootsi äriregistri kinnituskanneteni.

Olete valmis äritegevusega alustama

Teavitame Teid kohe, kui registrikanded on teostatud. Saame pakkuda äriteenuseid vastavalt teie vajadustele, näiteks raamatupidamine ja nõustamine Rootsis.

Hea teada

Kõik meie poolt pakutavad Rootsi valmisfirmad on asutatud viimase paari nädala jooksul, omavad äriregistris aktiivset registrikoodi ning on “mitte-aktiivne” märkega. Seega on tagatud 100% garantii, et ettevõtte taust on puhas ning varasemat tegevust ei ole olnud. Täiendavalt oleme allpool loetlenud mõned infopunktid:

 • Pakume raamatupidamise täispaketti. Meie  Rootsi raamatupidaja suhtluskeeled on eesti ja inglise keel. Maksudeklaratsioone tuleb esitada kord kvartalis, raamatupidaja saab kõike teha distantsilt suhtlusega.
 • Minimaalselt on vajalik üks juhatuse liige (styrelseledamot) ja üks juhatuse asendusliige (suppleant). Mõlemad isikud peavad omama Euroopa Liidu residentsust. Võimalikud ka erilahendused erandiavalduse koostamiseks Rootsi registrile.
 • Vähemalt üks osalistest peab omama Rootsi isikukoodi, juhul kui see puudub, siis saab kohustusliku kohaliku kontaktisiku teenuse (delgivningsbar person) tellida meie käest.
 • Pakume vajadusel virtuaalse kontori teenust (äriühingu juriidiline aadress) Rootsis, mis sisaldab saabuva posti edastamist Teie e-mailile. Meie pakutav äriaadress asub Stockholmis.
 • Rootsis hoiab ettevõte ise oma aktsionäride nimekirja, tegemist ei ole avaliku infoga
 • Konsulteerime ka pangakontoga seonduvas. Soovi korral on võimalik avada pangakonto ka Eesti pangas, mille tarbeks saame teostada vajaliku dokumentatsiooni notariseerimise ja vandetõlked.
 • Esimesel tegevusaastal on ettevõttel kohustus prognoosida oma kasumit ning maksta kasumi pealt igakuiselt ettemakse (tulumaksu). Tegemist on ettemaksuga, mille Maksuamet hiljem vajadusel tasaarveldab. Ettevõtte tulumaksumäär on Rootsis 20,6% (2024 a.). Soovitame alati konsulteerida maksunõustajaga korrektseks maksuarvestuseks.
 • Konsulteerime ka eriregistreeringutega, ehitusettevõtetele näiteks ametiühing Byggnads.
 • Rootsi äriregistri kodulehekülg: www.bolagsverket.se, nime kontrollimine www.allabolag.se
 • Rootsi äriregistri menetlusaegade info (igapäevaselt uuenev): Bolagsverket
 • Meie Rootsi kodanikust jurist esindab Teid vajadusel suhtlusel äriregistri ja teiste ametkondadega.

Tekkis küsimusi?

Kui Teil tekkis küsimusi seoses firma asutamisega Rootsis, siis võtke meiega julgelt ühendust.

  Aitame Teil asutada ettevõtte Rootsis ja teostada kõik vajalikud toimingud!

  Esmalt võtke meiega ühendust ning pakume välja parima lahenduse koos detailse hinnapakkumisega. Teises etapis koostame vajaliku dokumentatsiooni ning lepime kokku allkirjastamise. Seejärel esitame meie dokumendid Rootsi äriregistrile ja maksuametile ning teavitame Teid kui muudatuskanded on jõustunud.